Χειρουργείο Υπερήχων

καινοτόμο-πρωτοπόρο-ανώδυνο


 

 

Χειρουργική με συσκευή υπερήχων χωρίς νάρκωση

 

Ανώδυνη και αναίμακτη αντιμετώπιση της κακής ρινικής 

αναπνοής, του ροχαλητού, της υπνικής άπνοιας, των 

φλεγμονών των αμυγδαλών, της κακοσμίας του στόματος 

 

Η αντιμετώπιση των παθήσεων της μύτης, και των 

αμυγδαλών με ριζική, χειρουργική μέθοδο, ανώδυνα, 

αναίμακτα, αλλά και χωρίς γενική αναισθησία, είναι 

επαναστατική για τα δεδομένα της εποχής μας. 

 

Η εφαρμογή αυτή γίνεται εφικτή χάρη σε ειδική συσκευή 

υπερήχων η οποία προκαλεί ταλάντωση των κυματοδηγών

τη συχνότητα των υπερήχων (44.000 ταλαντώσεις ανά 

δευτερόλεπτο). Η ταλάντωση αυτή στην άκρη των 

κυματοδηγών, διερχόμενη από τους ιστούς, προκαλεί 

σπηλαιοποίηση με λύση των κυττάρων και αποστείρωση 

των ιστών χωρίς έγκαυμα, η οποία μετά τη φάση της 

επούλωσης οδηγεί στην ίαση.