Χειρουργείο Υπερήχων

καινοτόμο-πρωτοπόρο-ανώδυνο

Ενδείξεις

Η μέθοδος της χειρουργικής με συσκευή υπερήχων έχει πολλές ενδείξεις. Με τη μέθοδο αυτή αντιμετωπίζεται η δυσχέρεια της ρινικής 

αναπνοής εφόσον αυτή οφείλεται σε σκολίωση του ρινικού διαφράγματος (στραβό διάφραγμα), σε υπερτροφία των ρινικών κογχών, 

και σε πολλές περιπτώσεις πολυπόδων της μύτης.

Η αποκατάσταση της επαρκούς αναπνοής από τη μύτη αποτελεί ταυτόχρονα και το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του ροχαλητού 

και των επεισοδίων άπνοιας στον ύπνο. Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να διενεργηθεί και φαρυγγοϋπερωιοπλαστική με τη 

συσκευή των υπερήχων. Η επέμβαση αυτή αφορά στη μαλθακή υπερώα και στη σταφυλή μέσα στο στόμα και τον μεσοφάρυγγα.

Μια από τις αιτίες ροχαλητού και υπνικής άπνοιας είναι οι υπερτροφικές αμυγδαλές. Με τη συσκευή υπερήχων μπορούμε να 

συρρικνώσουμε τις αμυγδαλές υπό τοπική αναισθησία.

Οι αμυγδαλές εκτός από το μέγεθός τους, μας απασχολούν και με συχνές φλεγμονές (πυώδεις αμυγδαλίτιδες) και ως αιτία κακοσμίας

του στόματος. Η συσκευή υπερήχων μας δίνει τη δυνατότητα να καθαρίσουμε, να αποστειρώσουμε, και να εξαλείψουμε τις κρύπτες 

των αμυγδαλών που αποτελούν την αρχική εστία φλεγμονής και κακοσμίας.