Χειρουργείο Υπερήχων

καινοτόμο-πρωτοπόρο-ανώδυνο

Τεχνική

Οι επεμβάσεις με τη συσκευή υπερήχων γίνονται συνήθως με τοπική αναισθησία, ανάλογα και με την προτίμηση του ασθενούς. 

Για το κάθε όργανο που χειρουργείται, υπάρχει και ο αντίστοιχος κυματοδηγός.

Η συνήθης διάρκεια των επεμβάσεων είναι μισή ώρα. Η αποκατάσταση μετά την επέμβαση είναι άμεση. 

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει ακόμα και την ίδια μέρα στην εργασία του. Η εξωτερική του εμφάνιση δεν 

επηρεάζεται καθόλου καθώς δεν προκαλούνται οιδήματα ή αιματώματα. Επιπλέον, δεν τοποθετούνται γάζες στη μύτη.

Η μέθοδος είναι ιδανική σε περιπτώσεις ηλικιωμένων ασθενών ή ασθενών των οποίων η γενική κατάσταση της υγείας δεν 

επιτρέπει τη χορήγηση γενικής αναισθησίας. Εάν ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίησή 

της λίγες ημέρες πριν την επέμβαση.

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί προεγχειρητικός έλεγχος, ενώ η μετεγχειρητική αγωγή είναι συνήθως περιορισμένη 

καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται ούτε λήψη αντιβιοτικής αγωγής.

Τέλος, στην περίπτωση που έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση με οποιαδήποτε τεχνική σε μια από τις περιοχές του στόματος 

ή της μύτης και απαιτείται διόρθωση, η μέθοδος της χειρουργικής με τη συσκευή των υπερήχων αποτελεί συχνά την μόνη επιλογή.